ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีไหล่ทาง) หมู่ที่ 6

ประกาศ  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีไหล่ทาง)

หมู่ที่  6  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา