การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลน้ำแวน

DSC 0999

DSC 0997

DSC 0994

DSC 0987

DSC 0986

DSC 0985

DSC 0977

DSC 0019

DSC 0015

DSC 0006

DSC 0005

DSC 0004

DSC 0002

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลน้ำแวน

 

DSC 0575

DSC 0582

DSC 0597

DSC 0600

DSC 0603

DSC 0604

DSC 0605

DSC 0606

DSC 0607

DSC 0608

DSC 0616

DSC 0621

DSC 0623

DSC 0626

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลน้ำแวน