ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีไหล่ทาง) หมู่ที่ 6 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีไหล่ทาง)  หมู่ที่  6 

ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)