ด่วนที่สุด!!! คำสั่งจังหวัดพะเยา

 

ด่วนที่สุด!!! คำสั่งจังหวัดพะเยา

 

เชิญชวนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (2564)

 

พมจ. พะเยา และ อบต.น้ำแวน  น้อมนำแนวพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน เชิญชวนปลูกผักสวนครัว

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to บริหารสุขภาพจิตในช่วงวิกฤต COVID-19

 

How to บริหารสุขภาพจิตในช่วงวิกฤต COVID-19

 

ด่วน!! ข้อห้ามสำคัญ ตำสั่งจังหวัดพะเยา

 

ด่วน!! ข้อห้ามสำคัญ ตำสั่งจังหวัดพะเยา

 

ประกาศจังหวัดพะเยา

 

ประกาศจังหวัดพะเยา