ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

 

433131957 810972174403499 5326598840405072047 n

 

 

 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2567

 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567
 
434219469 810981247735925 5629009148031090266 n