กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. น้ำแวน ออกตรวจสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน จำนวน 3 กิจการ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. น้ำแวน ออกตรวจสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน จำนวน 3 กิจการ

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแวน ประจำปี พ.ศ.2566

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางเทียมจันทร์ มังคลาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแวน ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 50,000 บาท แก่นายธานี คำแสน ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแวน

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม