ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานสัญจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานสัญจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  4  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง