ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแวน หมู่ที่ 2

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

บ้านแวน  หมู่ที่  2  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา