ประกาศประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01 โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  1  

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1.  บก.01

 2. ประมาณการกำหนดราคากลาง