ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ บ้านแวน หมู่ที่ 2 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บ้านแวน 

หมู่ที่  2  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

 

2. เอกสารประกวดราคา