ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยประสานช่างตัดผมทำการตัดผมแก่ผู้พิการทางสายตาในเขตตำบลน้ำแวน

 

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยประสานช่างตัดผมทำการตัดผมแก่ผู้พิการทางสายตาในเขตตำบลน้ำแวน

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม