องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)พะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลน้ำแวน

 

องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)พะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลน้ำแวน

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม