อย่าลืมมายื่นแบบ ภ.ป.1 และชำระภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะ

 

อย่าลืมมายื่นแบบ ภ.ป.1 และชำระภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะ