ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานสัญจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานสัญจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

  หมู่ที่  4    ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์