ประกาศประมาณการราคากลาง และ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

หมู่ที่ 2 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

1. ประมาณการราคากลาง

2. บก.01