ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อพีวีซีขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประมาณการกำหนดราคากลาง

โครงการวางท่อพีวีซีขยายเขตประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 13 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

1. ประมาณการกำหนดราคากลาง