ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านผาลาด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประกาศ  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 

หมู่ที่  5  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา