ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านผาลาด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประกาศประกวดราคา  และ  เอกสารประกวดราคา 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  5  บ้านผาลาด 

ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1.  ประกาศประกวดราคา

 

2.  เอกสารประกวดราคา