ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรค์เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรค์เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2565