กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกอบต.น้ำแวน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.น้ำแวน สมาชิกสภา อบต.น้ำแวน และพนักงาน อบต.น้ำแวน ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดศรีมงคล หมู่ 12  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา