ประกาศ บก.01 และ ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประกาศ บก.01 และ ประมาณการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10

ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

1. บก.01 

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง