เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

 

1. เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)