โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2567

 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567
 
434219469 810981247735925 5629009148031090266 n