ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา