โครงการส่งเสริมการสร้างครอบครัว คุณภาพและอยู่ดีมีสุข ปี 2565

 

นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างครอบครัว คุณภาพและอยู่ดีมีสุข ซึ่งได้มอบหมายภารกิจให้กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ดำเนินงานโครงการฯ ได้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ณ ห้องประชุมโรงเรีนบ้านแม่ต๋ำ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

305805028 623793429310588 6229654015456135860 n