อบต.น้ำแวนได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบูรณาการการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิด กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบางในชุมชน

 

อบต.น้ำแวนได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบูรณาการการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิด

กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบางในชุมชน

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

286706512 562667425423189 1726086713337454460 n