ลงพื้นที่ในตำบลน้ำแวน เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน #กลุ่มแคทตัส# ของบ้านป่าแดงสามัคคี หมู่ที่ 10

 

ลงพื้นที่ในตำบลน้ำแวน เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน #กลุ่มแคทตัส# ของบ้านป่าแดงสามัคคี หมู่ที่ 10

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กลุ่มแคทตัส 1

กลุ่มแคทตัส 2

กลุ่มแปลรูปโกโก้ 1

กลุ่มแปลรูปโกโก้ 2